مسکو، 7 مهر، خبرگزاری «نووستی»/ بیش از یکصد نفراز جمله کوهنوردانی از روسیه در هیمالیا ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری «آسوشیتد پرس» حداقل یک نفر در این رابطه کشته شده است.

نماینده مقامات ایالتی به خبرنگاران اطلاع دادند:"ارتباط ما به خاطر کولاک شدید در ایالت "اوتاراکند" با بیش از 100 کوهنورد، جهانگرد و راهنما و باربر قطع شده است".

به گزارش خبرگزاری چهار گروه جهانگرد که در آنها چهار نفر تبعه روسیه ، هفت آلمانی و یکی اتریشی حضور داشتند ناپدید شدند. این جهانگردان حداقل توسط 60 هندی باربر، آشپز و راهنما همراهی می شدند.

بنا بر این گزارش کوهنوردان در کولاک شدید ناپدید شدند. تا کنون خبر داده شده که برف در کوه ها به مدت 36 ساعت درحال بارش بوده و طی روزهای آینده بر شدت آن افزوده خواهد شد.

مقامات این ایالت برای یافتن این افراد توسط هلی کوپتر به وزارت دفاع کشور متوسل شده اند.