خويس ريو ساليدو" سفير اسپانيا در كويت روز پنجشنبه از فروش سه كشتي جنگي و تعدادي هواپيماي ايرباس توسط كشورش به كويت خبر داد.

وي كه به مناسبت روز ملي اسپانيا با خبرنگاران گفت وگو مي‌كرد، گفت:
مادريد قرار است با فروش سه كشتي جنگي به كويت، به نيروي دريايي اين كشور كمك كند.

به گفته وي، مادريد همچنين قرار است تعدادي هواپيما از نوع "ايرباس" كه اسپانيا و تعدادي از كشورهاي اروپايي در ساخت آن شريك است، به كويت بفروش برساند.

سفير اسپانيا همچنين از حضور شركتهاي نفتي كشورش در كويت خبر داد و تصريح كرد: شركت‌هاي نفتي اسپانيا قرار است در استخراج نفت از ميدان‌هاي نفتي شمال كويت فعاليت كنند.

وي بر علاقمندي اسپانيا براي حضور فعال در بازار كويت تاكيد كرد و گفت:
حضور اقتصاد و شركتهاي اسپانيايي در كويت به صورت روز افزوني پر رنگتر مي شود
AVIATIONمنبع