استاندار فارس گفت: در صورت وجود متقاضي، بابت خريد هواپيما به بخش‌خصوصي تسهيلات در قالب تسهيلات زودبازده اشتغالزا پرداخت مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، سيدمحمدرضا رضازاده امروز در حاشيه جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان ‌فارس در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در اين جلسه، درخواست يكي از شركت‌هاي هواپيمائي جهت خريد يك ‌فروند،هواپيماي اي 310 تصويب شد.

وي با بيان اينكه قرار است از اين هواپيما در جابجايي مسافران خطوط داخلي استفاده كنند ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد در مورد طرح‌هاي بيش از 10 ‌ميليارد ريالي، با درنظر گرفتن اولويت و با هماهنگي سازمان صنايع و معادن به شكل ويژه در جلسات كارگروه مطرح و پيگيري شود.

رضازاده در مورد پرداخت تسهيلات به طرح خريد تضميني خرما از كشاورزان، گفت: پس از بررسي مقرر شد با توجه به محدوديت زماني و در صورت موافقت سازمان كار و امور اجتماعي، به عنوان دبيرخانه ‌كارگروه و سازمان ‌بازرگاني و معاون برنامه‌ريزي استانداري، طرح‌هاي ارائه شده به عنوان مصوبه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري تلقي شده و به ‌بانك‌هاي عامل معرفي شود
هواپیمای کشوری