روسيه‌ از طرح‌ چين‌ براي‌ ساخت‌ هواپيماي‌ غول‌ پيکر استقبال‌ کرد‌.

به‌ نوشته‌ روزنامه‌ اينترنتي‌ روسي‌ ايزوستيا الکساندر ژوکف‌ معاون‌ نخست‌ وزير روسيه‌ معتقد است‌ همکاري‌ مسکو با پکن‌ در اين‌ زمينه‌ نه‌ تنها روند اجراي‌ طرح‌ را تسريع مي‌ بخشد بلکه‌ تاثير بسزايي‌ در افزايش‌ رقابت‌ در بازارهاي‌ بين‌ المللي‌ خواهد داشت‌‌.

ژوکف‌ که‌ در نشست‌ کميسيون‌ دو جانبه‌ تدارک‌ ديدارهاي‌ منظم‌ نخست‌ وزيران‌ دو کشور سخن‌ مي‌ گفت‌ ياداور شد شرکت‌ ابارون‌ پروم‌ به‌ نمايندگي‌ از کل‌ صنايع روسيه‌ امادگي‌ مذاکره‌ در اين‌ زمينه‌ را دارد و ديدارهاي‌ کارشناسي‌ به‌ تعيين‌ مشخصات‌ بيشتر طرح‌ کمک‌ خواهد کرد‌.

به‌ گفته‌ وي‌ مسکو از سطح‌ فعلي‌ همکاريها بين‌ شرکتهاي‌ هواپيماسازي‌ روسيه‌ و چين‌ راضي‌ نيست‌ و خواهان‌ گسترش‌ قابل‌ توجه‌ ان‌ مي‌ باشد‌.

به‌ گفته‌ منابع روسي‌ طرف‌ چيني‌ به‌ نوبه‌ خود از امادگي‌ براي‌ مذاکره‌ با مسکو خبر داده‌ و علاقمندي‌ خود را به‌ دريافت‌ فناوري‌ هاي‌ جديد خارجي‌ ابراز داشته‌ است‌‌.

گفتني‌ است‌ کارشناسان‌ پيش‌ بيني‌ کرده‌ اند انجام‌ امور تحقيقاتي‌ براي‌ ساخت‌ هواپيماي‌ غول‌ پيکر به‌ هزينه‌ اي‌ معادل‌ شش‌ تا هفت‌ و نيم‌ ميليارد دلار نياز دارد.

اين‌ طرح‌ بايد تا سال‌ دو هزار و بيست‌ به‌ پايان‌ برسد و شهر شانگهاي‌ به‌ عنوان‌ محل‌ ساخت‌ ان‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌‌.
www.takeoff.ir