سازمان فضايي آمريكا "ناسا" از خبر استفاده مشروبات الكلي توسط فضانوردان اين سازمان شوكه شد.

به گزارش شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي و به نقل از هفته نامه "هوانوردي و تكنولوژي فضايي"، يك تيم مستقل پزشكي كه‌بررسي سلامت فضانوردان را برعهده دارد باوجود هشدار بهداري پرواز و نيز ساير فضانوردان، در دو مورد به فضانورداني كه مشروبات الكلي مصرف كرده بودند اجازه‌ي پرواز داد.

در گزارش نشريه‌ي فوق، به زمان اين حادثه و يا اين كه در چه پايگاهي رخ داده، اشاره نشده است.

گزارشگر بي‌بي‌سي افزود، در حاليكه تنها دو هفته به پرتاب فضاپيماي "اينديور" به ايستگاه بين‌المللي فضايي باقي مانده است،"بيل جرستن ماير" رييس عمليات پايگاه فضايي ناسا در كنفرانسي خبري، بارها درمورد مست بودن فضانوردان مورد سئوال قرار گرفت.

اما او تنها به اين پاسخ اكتفا كرد كه تاكنون هيچ فضانوردي را پيش از پرتاب شدن به فضا شاد و سرحال نديده است و هيچ گاه نيز درگير اعمال خلاف قوانين نظم و انضباط موجود در پرتاب‌هاي فضايي فضانوردان نبوده است.

همچنين، آژانس فضايي آمريكا "ناسا" روز پنجشنبه ازاقدامي خرابكارانه در يك رايانه خبر داد كه قرار بود در سفينه فضايي تحقيقاتي "اينديور" براي انجام ماموريتي در ماه اوت نصب شود.

به هنگام كنترل نهايي اين رايانه مشخص شد كه بعضي از كابل‌هاي اتصالي اين رايانه پيش از نصب در فضاپيماي انديور قطع شده است.
vmrpcr.ir
www.irna.ir