شاتل دیسکاوری ناسا با آماده‌ شدن بوسترهای سوخت جامد و تانکر سوخت آن یک قدم به پرتاب نزدیک‌تر شد. این بخش‌ها که در مرکز فضایی کندی و در بخش سرهم‌بندی غارمانند آن در حال آماده‌سازی هستند، به زودی به سکوی پرتاب منتقل خواهند شد. طبق برنامه‌ریزی‌های ناسا سی‌ام سپتامبر برای انتقال این بخش‌ها به سکوی پرتاب و بیست‌وسوم اکتبر زمان مناسب برای پرتاب دیسکاوری به فضا معین شده است، البته این زمان‌ها در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و رسیدن به موقع بخش‌های مختلف به برنامه محقق خواهد شد. تانکر سوخت شاتل جدید، از نوعی متفاوت با قبلی‌ها ساخته شده که علاوه بر سازه‌ی محکم‌تر در برابر گرما مقاوم‌تر است.شاتل دیسکاوری برای ماموریت STS-120 ناسا که به تکمیل ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌انجامد، از مرکز فضایی کندی به فضا پرتاب خواهد شد.
avia.ir