شرق : دانشمندان ناسا، سازمان فضايى امريكا، برخورد يكى از كاوشگر ساخت خود را با يك ستاره دنباله دار جشن گرفتند.
بى بى سى نوشت كاوشگر ايمپكتور كه ابعاد آن به اندازه يك ماشين لباسشويى معمولى بود، پس از پرتاب از سفينه مادر به سوى ستاره دنباله دار «تمپل - ييى» با سرعت ۳۷ هزار كيلومتر در ساعت به اين ستاره دنباله دار برخورد كرد و توده اى از ذرات يخ موجود در سطح آنرا در فضاى اطراف پراكنده كرد.
سفينه مادر، با نام «ديپ ايمپكت» يا «برخورد عميق» از دور برخورد كاوشگر را نظاره مى كرد و تصاوير اين برخورد را به زمين مخابره كرده است.
دكتر دون يومانز، يكى از پژوهشگران ناسا كه از خوشحال در پوست خود نمى گنجيد به بى بى سى گفت، «كاوشگر فضايى دقيقا به نقطه مورد نظر ناسا برخورد كرده و شدت برخورد بيش از آن چيزى بوده كه او انتظار داشته است.»
به نظر دانشمندان، ستاره هاى دنباله دار كه گاه از آنها با عنوان گلوله هاى برفى گل آلود نام برده مى شود، حاوى مواد معدنى هستند كه از زمان شكل گيرى منظومه شمسى در حدود ى ى/ييميليارد سال پيش تاكنون به همان شكل باقى مانده است.
دانشمندان اميدوار هستند كه با راهيابى به آنچه «زير پوسته» ستاره دنباله دار يقرار دارد بتوانند اطلاعات جديدى درباره چگونگى تشكيل منظومه شمسى و حتى چگونگى پيدايش حيات در اين منطقه از كهكشان دست يابند.
پروژه اعزام سفينه ديپ ايمپكت كه ى ييييميليون دلار هزينه داشت، يكى از جسورانه ترين طرح هاى فضايى توصيف شده و در مورد موفقيت آن، ترديدهايى وجود داشت.
با انجام ماموريت اين سفينه تحقيقاتى، دانشمندان گفته اند كه اينك مرزهاى جديدى در راه كشف ماهيت منظومه شمسى گشوده شده است.
برخورد كاوشگر ايمپكت با سطح ستاره دنباله دار چهار ژولاى (دوشنبه، ۱۳ تير) ساعت پنج و پنجاه دقيقه بامداد به وقت گرينويچ و در فاصله ى ييييميليون كيلومترى زمين روى داده است.
سفينه مادر روز يكشنبه توانست كاوشگر ايمپكت را به سوى ستاره دنباله دار پرتاب كند و براى دريافت نتيجه برخورد آن با سطح اين جرم آسمانى در فاصله ى يييى كيلومترى در انتظار ماند.
احتمال مى رود كه اين جسم سوراخى به عمق دو تا ۱۴ طبقه بر سطح ستاره دنباله دار ايجاد كرده باشد.
يك دانشمند گفت مثل اين است كه پشه اى به يك بوئينگ ۷۴۷ اصابت كرده باشد. تنها فرقش اين است كه پشه در سطح هواپيما پخش نشده و از پنجره آن داخل شده است.
دانشمندان گفته اند كه در خلال روزهاى آينده، اطلاعات دريافت شده در اين ماموريت را تكميل كرده و به بررسى آنها بپردازند.