وزير حمل و نقل مالزى از پذيرش عضويت اين كشور در سازمان بين المللى هوانوردى موسوم به «ايكائو» ( ICAO )خبر داد. گفتنى است؛ تصميم به پذيرش عضويت مالزى در سازمان بين المللى هوانوردى در 36 نشست اين سازمان در مونترال كاناداو با موافقت 190 کشور عضو اتخاذ شد. وزير حمل ونقل مالزى به همراه هيأتى براى شركت در 36 نشست ايكائو به مونترال سفر كرده است. سازمان بين المللى هوانوردى كه مقر اصلى آن در مونترال كاناداست از جمله سازمان هاى تحت نظارت مستقيم سازمان ملل متحد محسوب مى شود. ايكائو در ماه آوريل (ارديبهشت) سال ۱۹۴۷ميلادى و با هدف تعيين مقررات و قوانين استاندارد در حوزه فنون هوانوردى بين المللى و نيز طرح برنامه هاى مربوط به توسعه هوانوردى بين المللى تأسيس شد.
www.irna.ir