ثبت علائم ناشناس از فضا !
.

.

گروهی از ستاره شناسان آمریکایی به کمک تلسکوپ رادیویی پارکس در استرالیا امواج رادیویی را دریافت کرده اند که از خارج کهکشان راه شیری ارسال شده است ولی مبدا آن مشخص نیست.تیم ستاره شناسان دیوید نارکویک از دانشگاه ویرجینیای غربی به کمک تلسکوپ رادیویی پارکس در استرالیا امواج رادیویی را از فاصله 6/1 میلیارد سال نوری از زمین دریافت کرده اند که هنوز مبدا آنها مشخص نشده است.این دانشمندان در جستجوی ستارگان نوترونی چرخنده در اطراف کهکشان راه شیری بودند که امواج رادیویی را تنها در مدت پنج هزار ثانیه با انرژی بالایی دریافت کردند. این علائم به مدت 90 ساعت به ثبت رسیدند و سپس بدون هیچ دلیلی محو شدند.اکنون این گروه ستاره شناسان درحال خواندن و به خصوص کشف مبدا این علائم هستند.براساس گزارش رویترز، این دانشمندان دو فرضیه را در این خصوص مطرح کرده اند که براساس آنها، این امواج می توانند از در اثر برخورد دو ستاره و یا در اثر انفجار یک لامپ اشعه گاما ساطع شده باشد.همچنین براساس فرضیه دیگری که برپایه تئوری نسبیت عمومی ارائه شده هم جوشی بین دو ستاره نوترونی که منجر به تولید امواج گرانشی شده است، می تواند مبدا تولید این امواج رادیویی باشد.به گفته این دانشمندان، شکار این نوع علائم می تواند به دریافت امواج گرانشی که تاکنون دریافت نشده اند نیز کمک کند.
www.mehrnews.com
www.avia.ir