تصاویری از کهکشانی در صورت فلکی مثلث جنوبی تهیه شد
.

رصدخانه تلسکوپ اشعه ایکس چاندرا تصاویر شگفت انگیزی از کهکشان ESO 137-001 در فاصله 219 میلیون سال نوری از زمین بدست آورده است.حسگرهای تلسکوپ چاندرا تشعشعاتی از کهکشان ESO 137-001 واقع در فاصله 219 میلیون سال نوری از زمین را دریافت کرده است که در فاصله 200 هزار سال نوری اطراف خود گسترش می یابد.همچنین این تلسکوپ گازی را ردیابی کرده است که به طرف حفره ای در مرکز جرم آسمانی غول پیکر Abell 3627 حرکت می کند. این گاز که دمایی در حدود میلیون ها درجه سانتیگراد دارد نیز تشعشعات اشعه ایکس ساطع می کند.این کهکشان در صورت فلکی مثلث جنوبی در فاصله 219 میلیون سال نوری از زمین واقع شده است.تصویری که از این کهکشان تهیه شده درحقیقت ترکیبی از تصاویر ایکس (در نور آبی) تلسکوپ چاندرا است که تلسکوپ تحقیقات فیزیک نجوم جنوبی در شیلی آنها را در نور سفید بازسازی کرده است.همچنین این تصویر حضور مناطقی از شکل گیری ستاره ای اخیر را نشان می دهد. این مناطق که در شیار این کهکشان واقع شده اند به کمک تشعشات اشعه H-alfa که از هیدروژن یونی شده ساطع شده و در این تصویر به رنگ قرمز دیده می شود، شناسایی شده اند.بر اساس پایگاه خبری اسا، به گفته ستاره شناسان رصدخانه چاندرا، این ستارگان جدید در حدود 10 میلیون سال گذشته تشکیل شده اند
www.mehrnews.ir
www.avia.ir