چند آژانس هواپيمايي متخلف تعطيل شدند
.
گران فروشي بليت تحت هر عنواني حتي پروازهاي چارتر غيرقانوني بوده و به شدت با آژانس‌هاي متخلف برخورد مي‌شود.

كاپيتان خانلري ـ رييس سازمان هواپيماي كشوري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: از سازمان ميراث فرهنگي مي‌خواهيم با آژانس‌هاي متخلف زيرنظر خود برخورد كند. هواپيمايي كشوري اگرچه بارها پس از بازرسي موارد تخلف را به آنها اعلام كرده اما تاكنون گزارشي مبني بر برخورد ميراث فرهنگي با متخلفان نداشته‌ايم.

گفتني است بعضي آژانس‌هاي هواپيمايي بليت مسيرهاي پرتردد مانند كيش و مشهد را بلوكه كرده و تحت عنوان پروازهاي چارتر، به نرخ دلخواه و تا 50 درصد گرانتر از نرخ‌هاي مصوب مي‌فروشند.

كاپيتان خانلري در اين خصوص گفت: هواپيماي كشوري به طور مستمر از آژانس‌ها بازرسي كرده و در صورت هرگونه گران فروشي و تخلف، آژانس‌هاي زير نظر خود را تعطيل كرده و موارد تخلف آژانس‌هاي زيرنظر ميراث فرهنگي را جهت برخورد به اين سازمان اعلام مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: آژانس‌هايي كه بليت چارتر مي‌فروشند زيرنظر سازمان ميراث فرهنگي بوده و ما پس از بازرسي‌ها موارد تخلف و گران فروشي را جهت برخورد به صورت مكتوب به اين سازمان اعلام مي‌كنيم.

رييس سازمان هواپيمايي كشوري هشدار داد: هيچ آژانسي به هيچ عنوان نبايد بليت را گرانتر از نرخ‌هاي مصوب بفروشد. هفته گذشته چند آژانس متخلف از سوي هواپيمايي كشوري تعطيل شدند.
www.takeoff.ir