مديركل انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي گفت: افزايش تقاضا براي سفرهاي هوايي در منطقه ي خاورميانه، منجر به سودآوري بيشتر نشده است.
به گزارش مركز هوانوردي آسيا-اقيانوسيه "جييواني بسيگناني" كه در چهل و دومين مجمع عمومي ساليانه ي سازمان شركت هاي هواپيمايي عربي در شهر جده سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه افزايش ظرفيت شركت هاي هواپيمايي خاورميانه، براي اين شركت ها سودآوري نداشته است.
وي خاورميانه را "بهشتي در جهنم بحران اقتصادي" توصيف كرد و گفت: شركت هاي هواپيمايي خاورميانه تنها شركت هايي هستند كه ترافيك آنها در طول بحران اقتصادي، مثبت بوده است.
بسيگناني با بيان اين كه در هشت ماه نخست سال 2009، ظرفيت شركت هاي هواپيمايي خاورميانه و تقاضا براي سفرهاي هوايي در اين منطقه، به ترتيب 13 و 8 درصد افزايش داشته است، تصريح كرد: بايد به خاطر داشت رشد اين صنعت بدون سودآوري لازم، پايدار نخواهد بود.
مديركل ياتا در ادامه با تاكيد بر افزايش ايمني، كنترل هزينه ها، آزاد سازي تجاري، و حفاظت از محيط زيست يادآور شد: كنترل هزينه ها در كل زنجيره ي ارزش از اهميت خاصي برخوردار است.
وي با اشاره به قرارداد ساخت-بهره برداري-تحويل بين گروه بين المللي فرودگاهي اردن با دولت اين كشور براي ساخت يك ترمينال جديد در فرودگاه ملكه علياي امان گفت: تجاري سازي برخي فرودگاه ها، ماهيت صنعت هوانوردي را تغيير داده است.
بسيگناني با بيان اين كه نهادي كه وظيفه ي آن نظارت بر عملكرد فرودگاه است، اكنون شريك تجاري آن شده است، افزود: فرودگاه ملكه عليا بدون توجه به دستورالعمل هاي ايكائو و بدون مشورت با ساير شركا، تعرفه ها را در اين فرودگاه افزايش داده است.
مديركل ياتا با بيان اين كه 54 درصد از درآمد خالص فرودگاه عايد دولت اردن مي شود، تصريح كرد: از اقدام دولت اردن كه همواره ديد متعالي نسبت به صنعت هوانوري داشته است، متعجبم.
وي در پايان مهم ترين دغدغه ي صنعت هوانوردي را "حفاظت از محيط زيست" دانست و گفت: نوع رويكرد، و اقدامات ما در اين خصوص، آينده ي صنعت هوانوردي را رقم خواهد زد.