دومین ابر رایانه هواشناسی کشور عرضه می شود
.
خبرگزاری مهر : رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: دومین ابررایانه هواشناسی با 96 کلاستر تا یک ماه و نیم آینده در کشورمان عرضه خواهد شد.
علی محمد نوریان در گفتگو با مهر افزود: طراحی و مراحل ساخت این ابررایانه به دست دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در حال ساخت است.

به گفته وی، از این ابررایانه و داده های آن برای پیش آگاهی های اقلیمی مناطق استفاده خواهد شد که نقش مهمی در هواشناسی کشور خواهد داشت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور قدرت داده ها و پردازش اطلاعات ابررایانه هفته های اخیر در تهران را 120 کلاستر بیان کرد و گفت: با این توانمندی که به دست دانشمندان جوان ایرانی حاصل شد در بخش هواشناسی هم در جهان حرف هائی برای گفتن داریم.

نوریان با اشاره به تعداد ده ها ایستگاه های هواشناسی در سطح کره زمین که اطلاعات آب و هوائی را ارسال می کنند تصریح کرد: دریافت و پردازش این اطلاعات فقط با ابررایانه ها امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه طراحی و ساخت ابررایانه قبلی در تهران همچنان در محافل سراسر دنیا بازتاب دارد یادآور شد: غربی ها فکر نمی کردند ایران در این بخش هم بتواند توانمند باشد.