هواپيماهاي جاسوسي كه دولت اسپانيا براي حفاظت از نيروهاي خود در افغانستان خريداري كرده است تا پايان سال جاري آماده تحويل نخواهند بود.

روزنامه آب ث چاپ مادريد امروز دوشنبه گزارش داد: چهار فروند هواپيماي جاسوسي كه دولت اين كشور قرار بود از تابستان امسال در افغانستان به كار گيرد تا دو ماه ديگر حاضر نمي‌شود.

اين روزنامه در تماس با مقامات نظامي اسپانيا اين مطلب را تاييد كرده است.

بنابر گزارش امروز دوشنبه ايرنا ازماديد ، دولت اسپانيا در مزايده‌اي در ارديبهشت ماه گذشته اين چهار فروند هواپيماي جاسوسي را كه توسط شركت هواپيماسازي ايي‌اي دي اس كاسا و شركت اسراييلي آي‌اي آي ساخته مي‌شود، خريداري كرده است.

بنابراين گزارش، دولت اسپانيا در نظر داشت اين هواپيماها را در تابستان با شدت گرفتن فعاليت نيروهاي طالبان در افغانستان براي كشف جنبش هاي مشكوك در منطقه به كار بگيرد.

اين روزنامه نوشت: دولت اسپانيا تصميم داشت كه هواپيماهاي مذكور را كه در اسراييل ساخته مي‌شود، از همانجا به افغانستان اعزام كند، اما اكنون قراراست، آنها را براي معرفي به اسپانيا و سپس راهي افغانستان كند.

اسپانيا بابت اين چهار فروند هواپيما ‪ ۱۴‬ميليون و ‪ ۳۷۰‬هزار يورو پرداخت مي‌كند.

بنابراين گزارش، هواپيماهاي خريداري شده از نوع "سرچر ام كي ‪ "۲‬است كه در مزايده برگزار شده در مقابل ديگر مدلها به پيروزي رسيد.
takeoff.ir