هند برای استقرار جنگنده های سوخوی 30 پایگاه هوایی جدیدی می سازد
پایگاه جدیدی برای جنگنده های "سوخوی-30" نیروی هوایی هند جهت پوشش حریم هوایی شمالی و شمالی شرقی تاسیس شد.

به گفته نمایندگان وزارت دفاع هند اسکادران های این جنگنده های روسی به طور دائم در کنار شهر "باریلی" در ایالت "اوتار- پرادش" مستقر خواهند شد. آنها جایگزین جنگنده های رهگیر "میگ25" می شوند که به تدریج از ترکیب نیروی مسلح هند خارج می شود.

جنگنده جدید "سوخوی-30" قادر به حمل محموله هایی تا 8 تن هستند.

به گزارش روزنامه "تایمز هند" با سوختگیری هوایی جنگنده مذکور می تواند تا 8 هزار کیلومتر پرواز کنند.

رونامه "تریبون" امروز به نوبه خود گزارش داد که توانایی های عملیاتی "سوخوی-30" به مراتب افزایش یافته چرا که این جنگنده ها به تجهیزات مدرن جاسوسی تولید اسراییل مجهز شده اند.
takeoff.ir