رصدخانه‌ي خورشيدي سوهو موفق به کشف دنباله‌داري دوره‌اي در تصاوير خود شد. اين دنباله‌دار مداري کوچک دارد و هر ۴ سال يک بار به دور خورشيد مي‌گردد.


اخیرا در تصاویر رصدخانه‌ي خورشیدی ناسا (سوهو)، که تاکنون صدها دنباله‌دار را به تصویر کشیده است٬ دنباله داری دوره‌ای کشف شده است. دنباله‌دار P/۲۰۰۷ R۵ مداری کوچک دارد و هر ۴ سال یکبار به دور خورشید می‌گردد.


رصد دنباله‌دار در سال‌هاي ، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷۱۹۹۹برای رصد‌خانه‌ی خورشیدی «سوهو»(SOHO) که تاکنون بیش از ۱۳۵۰ دنباله‌دار را یافته است٬ کشف دنباله‌دارها مطلب جدیدی نیست. اما دنباله‌دار P/۲۰۰۷ R۵، که هر چهار سال یک بار به دور خورشید می‌گردد، وضعیتی متفاوت دارد. این دنباله‌دار، پیش از این دو بار در تصاویر سوهو به دام افتاده است.

برای اولین بار٬ دوربین میدان باز تاج نگار سوهو٬ گونه‌ای کمیاب از دنباله‌دارها به نام دنباله‌دار دوره‌ای را کشف کرده است. اگر چه بسیاری از دنباله دارهای سوهو دوره‌ای فرض می‌شوند اما این اولین مورد قطعی این نوع از دنباله‌دارها است.

درحالی که اخترشناسان تاکنون هزاران دنباله‌دار را مشاهده کرده‌اند، تنها در حدود ۱۹۰ دنباله‌دار دوره‌ای طبقه بندی شده‌اند. دنباله‌دارهای دوره‌ای باید حداقل دو بار به دور خورشید، با دوره تناوب کم‌تر از ۲۰۰ سال گردش کنند. مشهورترین دنباله‌دار دوره‌ای٬ دنباله‌دار هالی است که دوره‌ی آن ۷۶ سال است. (آخرین عبور آن از نزدیکی خورشید در سال ۱۹۸۶ اتفاق افتاد.)

شکار جدید سوهو مدار بسیار کوچک‌تری دارد. این دنباله‌دار که تقریبا هر ۴ سال یک بار به دور خورشید می‌گردد٬ اولین بار در شهریور ماه ۱۳۷۸ و سپس در شهریور ماه ۱۳۸۲ مشاهده شده است.

محاسبات «سباستین هوئنیگ»( Sebastian Hoenig)، دانشجوی دکترای آلمانی در سال ۲۰۰۵، زمان بازگشت این دنباله‌دار در ۲۱ شهریور سال جاری را پیش بینی کرده بود. دقت این پیش بینی، دوره‌ای بودن این دنباله‌دار را تایید می‌کند.این دنباله‌دار گیسو و دنباله گازی و غباری ندارد. در ابتدا دانشمندان آن را یک سیارک می‌دانستند، اما داده‌های بعدی خصوصیات دنباله‌داری آن را آشکار کرد. براي مثال هنگامي که که به خورشيد نزديک شد بسيار درخشان‌تر از قبل شد. اين يکي از خصوصيات دنباله‌دارها است.«کارل باتامز»(Karl Battams)، مجری طرح جستجوی دنباله‌دارهای رصدخانه خورشیدی سوهو، می‌گوید:"احتمال دارد که این، هسته‌ی مرده‌ی یک دنباله‌دار باشد." این‌ها دنباله‌دارهایی هستند که بیشتر یخ‌های هسته‌ي خود را از دست داده‌اند.رصد P/۲۰۰۷ R۵ از زمین، به دلیل کوچکی (با قطری بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر) و نزدیکی به خورشید بسیار دشوار است