سرپرست سازمان نقشه برداري كشور اعلام كرد: نخستين‌ سيستم‌ ترازيابي ماشيني كشور در سال‌ آينده ارائه مي‌شود.

دكتر يحيي جمور در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: عمليات ترازيابي يا اختلاف‌يابي ارتفاعي در بسياري از كشورها با روش‌هاي سنتي انجام مي‌شود و تنها در تعداد معدودي از كشورها به صورت ماشيني انجام مي‌شود اما حدود دو ماه است كه براي اولين بار در كشور، سازمان نقشه برداري تصميم گرفت تا به اين موضوع بپردازد و اميدواريم در سال آينده شاهد يك سيستم كامل ترازيابي ماشيني باشيم كه نتيجه آن کاهش نيروي مورد نياز و افزايش سرعت و بالا رفتن راندمان فعاليت‌هاي ترازيابي خواهد بود.

وي در بيان فعاليت‌هاي سازمان نقشه‌برداري كشور گفت: از وظايف سازمان، تهيه نقشه‌هاي گردشگري، توريستي، اطلس‌هاي عمومي و تخصصي است كه براي اولين بار نقشه‌هاي گردشگري و عمومي شهرهاي مختلف را به استناد نقشه‌هاي 1:2000 به عنوان نقشه‌هاي مبنا، ارائه مي‌دهيم و در زمينه اطلس هاي ملي نسخه جديد اطلس آموزش عالي نيز در سال جاري ارائه شد.

همچنين در سال جاري اطلس جديد جمعيت بر اساس سرشماري سال 85 و نيز نخستين اطلس تخصصي در زمينه اطلاعات آماري سال 1385 با همكاري مركز آمار ايران در دست تهيه بوده که در حال حاضر نسخه مقدماتي آن تهيه شده است.

دكتر جمور خاطر نشان كرد: در زمينه چارت‌هاي دريايي مشابه سال‌هاي گذشته نيروهاي متخصص ما در درياي خزر و خليج فارس، فعاليت دارند.

وي در ادامه اظهار كرد: در حيطه آموزش‌هاي نقشه برداري در آموزشكده نقشه برداري به سه صورت با پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري در مقاطع كارداني و كارشناسي، آموزش كاركنان سازمان به منظور ارتقاء سطح دانش فني، حفظ و نگهداري اطلاعات آنها مطابق با نيازهاي روز در نظام مهندسي نقشه‌برداري و نيز آموزش پرسنل و كارشناسان دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي بر اساس نياز آنها فعاليت مي‌شود.

سرپرست سازمان نقشه برداري کشور در خصوص ارتباطات بين‌المللي گفت: بخشي از ارتباطات سازمان علمي و تحقيقي است كه در نوع خود بي‌نظير بوده و ارتباط سازنده‌اي با خارج از كشور در زمينه‌هاي مختلف داريم كه در اين راستا مطالعات ژئودزي، ژئوديناميك، آب‌نگاري، GIS و ... با همكاري چند دانشگاه اروپايي و برگزاري دوره‌هاي تخصصي با حضور اساتيد آن دانشگاه‌ها در دست انجام بوده که به افزايش سطح علمي متخصصان منجر مي‌شود.

وي ادامه داد: در بخش صدور خدمات فني، تهيه و توليد نقشه هنوز ارتباط مناسبي را برقرار نكرده‌ايم اما در سال گذشته مبادرت به عكسبرداري هوايي براي كشور ارمنستان كرديم. در همين راستا اطلاع رساني در زمينه قابليت‌هاي سازمان نقشه برداري کشور به تمامي سفارتخانه‌هاي ايران در كشورهاي خارجي براي بازاريابي و ارائه خدمات سازمان انجام شده است كه قطعا بخش خصوصي نيز در اين زمينه نقش فعالي را ايفا خواهد كرد.

دكتر جمور در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: فاز اول بهره ‌برداري از پايگاه اسامي جغرافيايي بر اساس اطلاعات استخراج شده از نقشه‌هاي 1:25000شكل گرفته و در حال تكميل است و از طريق اينترنت در دسترس عموم قرار دارد كه در آن امكان جست‌وجوي اسامي عوارض مختلف وجود دارد و با انتخاب هر عارضه ركوردهاي مختلف اطلاعاتي از جمله نقشه‌هايي كه عارضه مورد نظر در آن وجود دارد، ظاهر ‌شده و حتي با ارائه مختصات يك نقطه (مثل مركز يك زلزله) مي‌توان تمام مراكز جمعيتي واقع در آن شعاع را استخراج كرد.

وي افزود: امروزه بخش خصوصي از توان خوبي برخوردار بوده و در سال‌هاي گذشته رشد فزاينده‌يي در تعداد شركت‌هاي مهندسي نقشه برداري داشته است و نمونه بارز آن را در تهيه نقشه‌هاي 1:2000 شهري مي‌توان ديد كه عمده آنها توسط بخش خصوصي اجرا شده و سازمان، تنها نقش هدايت و نظارت آنها را بر عهده داشته است و از اين‌رو مطالعه امكان سنجي واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري در سازمان به بخش خصوصي در دستور كار قرار دارد كه در حال انجام است.

دكتر جمور، سازمان نقشه‌برداري کشور را متولي توليد نقشه در كشور خواند و گفت: از وظايف اساسي سازمان، توليد نقشه و اطلاعات مكاني، تهيه و به روز رساني نقشه‌هاي پوششي با مقياس 1:25000 است كه وارد فاز بازنگري نقشه‌ها شده‌ايم و در سال جديد نقشه‌هاي بازنگري شده چهار بلوك شامل 400 برگ نقشه در دسترس عموم و دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

همچنين تهيه نقشه‌هاي شهري در ادامه تهيه نقشه‌هاي 1:2000 كه تا انتهاي سال گذشته، نقشه بيش از 600 شهر تهيه شد، امسال نيز تهيه نقشه شهرها و تكميل آنها در دست اقدام است و در راس اين نقشه‌ها، نقشه 1:2000 شهر تهران به عنوان جديدترين نقشه‌هاي شهري است كه علاوه بر تهران، بخش‌ها و شهرستان‌هاي نزديك و تابع تهران تا حدود اسلام‌شهر را نيز پوشش مي‌دهد و منبع مطالعاتي ارزنده‌اي براي مديريت شهري مي‌باشد.

وي تاكيد كرد: با پيشرفت فن‌آوري و ورود تصاوير ماهواره‌يي، امكانات و خدمات جديدي ارائه مي‌شود و بخش قابل توجهي از نقشه‌هاي سازمان از جمله نقشه‌هاي پوششي 1:25000، نقشه‌هاي شهري و به روز رساني آنها با کمک اين تصاوير انجام مي‌شود و اين موضوع از سال‌هاي قبل در سازمان مطرح بوده و در حال حاضر يک امر متداول در سازمان است.

دكتر جمور در خصوص سيستم‌هاي اطلاعات مكاني به ايسنا گفت: علاوه بر تكميل پايگاه داده‌هاي مرتبط، به پياده‌سازي عملي سيستم هاي اطلاعات مكاني پرداخته‌ايم كه اين كار در مورد شهر قم در حال انجام است و فاز اول آن با حضور استاندار قم راه‌اندازي شد و مورد استفاده قرار گرفته است.

سرپرست سازمان نقشه برداري ادامه داد: در همين راستا و به منظور استانداردسازي و تهيه دستورالعمل‌هاي مربوطه، پروژه‌اي را با همكاري سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در دست اقدام داريم زيرا در حال حاضر استاندارد مدون و تاييد شده‌اي براي GIS وجود ندارد.

وي افزود: در مورد ايجاد و حفظ و نگهداري شبكه‌هاي مبنايي مسطحاتي و ارتفاعي با درجات مختلف متخصصان سازمان مشغول به كار هستند و زمينه‌هاي پژوهشي زيادي از جمله مطالعات ژئوديناميك و حركات پوسته‌يي در منطقه ايران زمين به اتكا شبكه‌هاي موجود GPS (شبكه‌هاي دائمي يا موردي) فراهم شده است.

سرپرست ‌سازمان‌ نقشه‌برداري كشور از ديگر وظايف سازمان به هدايت و نظارت پروژه‌هاي نقشه‌برداري و تهيه استانداردها در سراسر كشور اشاره كرد و به ايسنا گفت: هدايت و نظارت پروژه‌هاي نقشه‌برداري و تهيه استانداردها در سراسر كشور يك مبناي پذيرفته شده در نظام نقشه برداري كشور است.

وي افزود: از رسالت‌هاي ديگر اين سازمان حمايت از تحقيقات در گرايش‌هاي مختلف مهندسي نقشه‌برداري است و ساليانه طرح‌هاي پژوهشي مختلفي را كه عمدتا از خارج از سازمان پيشنهاد مي‌شوند، انجام مي‌دهيم. همچنين واحدي در سازمان به بررسي دستورالعمل‌ها و استانداردهاي موجود، اصلاح و به روز رساني آنها مي‌پردازد و با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ابلاغ مي‌شود.

همچنين به منظور بهره‌گيري از تصاوير راداري INSAR و داده‌هاي زميني ترازيابي و GPS، امكان تلفيق آنها و ارزيابي دقيق‌تر با پوشش مكاني مناسبتري از وضعيت تغيير شكل پوسته زمين به دست آمده و واحدي با همين نام در سازمان شكل گرفته است.

دكتر جمور در پايان به ايسنا گفت: محصولات سازمان در راستاي تكريم ارباب رجوع با كمترين مراجعات و صرف زمان ارائه مي‌شوند كه اطلاعات آن در سايت سازمان به نشاني الكترونيكي www.ncc.org.ir موجود بوده و با توسعه نمايندگي‌هاي فروش در سراسر كشور تا حدودي از مراجعه حضوري مشتريان به تهران جلوگيري شده است.

منبع: ايسنا