وزارت صنايع اسپانيا اعلام كرد: دولت اين كشور براي توسعه ي صنعت هوانوردي اسپانيا، در فاصله ي سال هاي 2010 تا 2014 سه ميليارد و 700 ميليون دلار به اين صنعت اختصاص خواهد داد.

به گزارش رويترز بخش اعظم اين بودجه، به ساخت ايرباس 350 دوربرد اختصاص خواهد يافت كه شركت اروپايي ايرباس آن را براي رقابت با دريم لاينر معروف بوئينگ طراحي كرده است.

چندين كشور اروپايي در ساخت ايرباس 350 با يكديگر همكاري مي كنند كه در اين ميان، كشورهاي انگلستان، فرانسه، آلمان و اسپانيا بيشترين مشاركت را دارند. گفتني است ميزان مشاركت اسپانيا در توليد اين هواپيما در حدود 10 درصد است.