از آغاز عملیات اعزام زائرین حج تمتع تاکنون 154 پرواز به عربستان انجام شده است
رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبرگفت : از این تعداد 74 پرواز توسط هواپیمایی جمهوری اسلام ایران ، و 80 پرواز توسط هواپیمایی سعودی انجام شده استوی گفت : با انجام این تعداد پرواز 57774 زائر به جده و مدینه منوره منتقل شده اند همچنین امروز دوشنبه 25 آبان ماه نیز 11 پرواز از تهران ، گرگان ، شیراز ، ساری و ارومیه به مقصد به انجام می شود که با انجام این تعداد پروازها به 165 پرواز و رقم زائرین اعزام شده به 61824 نفر می رسد .
متاسفانه در یکی دو روز گذشته یکی از پروازهای مشهد - مدینه هواپیمایی سعودی لغو و 6 پرواز مسیرهای شیراز – جده و مشهد – مدینه این شرکت با تاخیر های چهل دقیقه تا 6 ساعته انجام شده است .
وی گفت : پروازهای هواپیمایی سعودی که با تاخیر انجام شده است به تفکیک به شماره پرواز 5131 با 50: 2 و پرواز شماره 5133 با 3:41 دقیقه تاخیر و 5057 با 40 دقیقه تاخیر و 5137 با 5 : 3 دقیقه تاخیر و پروازهای مشهد – مدینه این شرکت به شماره پرواز 5051 نیز با 6 ساعت تاخیر انجام شده است