مشاوران نمونه در امور بانوان در وزارت راه وترابري انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه مشهد ، اولین گردهمایی مشاوران و نمایندگان امور بانوان دستگاه‌های تابعه وزارت راه و ترابری با حضور بیش از 50 نفر از کارکنان در شهر مشهد برگزار شد.
در این گردهمايي خانم مهندس قطبی به عنوان مشاور در امور بانوان شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور، خانم مهندس یعقوبی به عنوان مشاور امور بانوان شرکت در آزمایشگاه‌ مکانیک خاک و خانم اوحدی به عنوان مشاور امور بانوان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما، به عنوان مشاوران نمونه معرفی شدند.
در این گردهما یی خانم شریعتی نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، مشاور وزیر کشور در امور بانوان، مدیران کل راه و ترابری استان خراسان رضوی و مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوي و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.