نخستين گروه از زائران خانه خدا از آذربايجان غربي صبح امروز از فرودگاه اروميه عازم سرزمين وحي شد.
بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاه اروميه اين گروه ساعت 30/8 بامداد امروز"دوشنبه" با يك فروند هواپيماي ايرباس از فرودگاه اروميه عازم جده شد.
همچنين گروهي ديگري از زائران آذربايجان غربي پيش از ظهر امروز فرودگاه اروميه را به مقصد جده ترك كرد.
بنابر اين گزارش با اين دو پرواز 612 تن از هموطنانمان از آذربايجان غربي عازم عربستان شده اند.
در ادامه پروازهاي حج از فرودگاه اروميه ،امشب نيز گروه ديگري از زائران از اين فرودگاه به جده منتقل مي شوند كه با احتساب دو پرواز صبح امروز مجموع زائران منتقل شده به عربستان به 922 نفر خواهد رسيد.
امسال 1813 زائر از آذر بايجان غربي با 6 پرواز عازم حج خواهند شد.
فردا نيز در ادامه پروازها،3 پرواز از اين فرودگاه به مقصد عربستان صورت مي گيرد و مابقي زائران نيز به سرزمين وحي منتقل مي شوند.
گزارش روابط عمومي فرودگاه اروميه حاكيست پروازهاي زائران از فرودگاه سنندج به عربستان امسال به دليل شرايط خاص به فرودگاه اروميه منتقل شده و پروازهاي زائران كردستاني از اين فرودگاه انجام خواهد شد