شركت هواپيمايي امارات اعلام كرد: اين شركت از ماه آينده پروازهاي خود را به مقصد بانكوك، سيدني، مانيل و جاكارتا افزايش مي دهد.
به گزارش مركز هوانوردي آسيا-اقيانوسيه شركت هواپيمايي امارات دليل برقراري اين پروازها را افزايش تقاضا براي سفر هاي هوايي از دبي به مقصد كشورهاي جنوب شرق آسيا اعلام كرده است.
اما كارشناسان معتقدند دليل برقراري پروازهاي هواپيمايي امارات به جنوب شرق آسيا، دريافت هواپيماهاي جديدي است كه پيش از آغاز ركود اقتصادي سفارش داده شده بود؛ ولي در حال حاضر، به دليل فقدان تقاضاي كافي در منطقه ي خاورميانه، اين هواپيماها در مسيرهاي ديگري مورد استفاده مي گيرند.
اين در حالي است كه بر اساس گزارش رسمي انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي، به رغم ادامه ي ركود اقتصادي، بازارهاي هوانوردي آسيا و به خصوص خاورميانه رشد مناسبي داشته اند و درآمد شركت هاي هواپيمايي خاورميانه در ماه سپتامبر، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 2/18 درصد و درآمد شركت هاي آسيايي 1/2 درصد افزايش داشته است.