طرح جديد ctrيا حوزه كنترل فرودگاه اردبيل از فردا "پنجشنبه " اجرايي و عملياتي مي شود.

بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور مديركل فرودگاههاي استان اردبيل با اعلام اين خبر گفت: با بهره برداري از اين طرح كه دايره اي به شعاع 25 ناتيكال مايل به مركزيت دستگاه vor فرودگاه و ارتفاع 20500 پا را در كنترل فرودگاه قرار مي دهد،از اين پس خدمات كنترل هوايي در اين منطقه از فضاي كشور توسط متخصصان مراقبت پرواز فرودگاه اردبيل انجام خواهد شد.
مهندس فتاح رضواني افزود: پيش از اين ،واحد مراقبت پرواز فرودگاه اردبيل تنها مجاز به ارائه سرويس كنترل به پروازهاي در محدوده 5 ناتيكال مايل و ارتفاع 6500 پا بود.

مديركل فرودگاههاي اردبيل تاكيد كرد:با عملياتي شدن اين طرح درآمدهاي سالانه فرودگاه اردبيل حاصل از نشست و برخاست هواپيماها 30 درصد افزايش مي يابد.
رضواني گفت:اين طرح همچنين گام بلندي در راستاي افزايش ايمني پروازهاي ورودي،خروجي و محلي اين فرودگاه و همچنين پروازهاي عبوري با ارتفاع كم در اين منطقه به حساب مي آيد.