به گزارش رويترز، به نقل از وزير حمل و نقل عراق، ارزش اين قرارداد 42 ميليون و 500 هزار دلار اعلام شده است .
بر اساس اين گزارش، "عامر عبدل جابر " افزود : فرودگاه جديد در محدوده ي جغرافيايي سه استان كربلا، نجف و هيلا احداث خواهد شد و هدف از احداث آن فراهم نمودن تسهيلات رفت وآمد براي زوار ي است كه براي زيارت شهرهاي مقدس كربلا و نجف به اين شهر ها سفر مي كنند . عبدل جابر افزو د : بر اساس اين قرارداد فرودگاه جديد، طي سه يا پنج سا ل آتي احداث خواهد شد و ظرفيت اوليه ي آن، پنج ميليون نفر در سال خواهد بود .
وي خاطر نشان كرد : پس از اجراي طرح جامع توسعه ي اين فرودگاه ، ظرفيت ساليانه ي آن تا 35 ميليون نفر در سال افزايش خواهد يافت .
وي افزود : فرودگاه شهر بغداد در حال حاضر پذيراي 7 ميليون نفر در سال است و تكميل فرودگاه جديد، نقطه عطفي در تاريخ هوانوردي عراق خواهد بود