خطوط هوايي الاتحاد امارات و شركت هواپيمايي "فلاي بي" بريتانيا، كه بزرگ ترين شركت هواپيمايي ارزان قيمت اروپا به شمار مي رود، قرارداد كد شرينگ امضا كردند. به گزارش رويترز اين دو شركت از پنجم نوامبر، بليت پروازهاي ارتباطي يكديگر را عرضه مي كنند كه اين امر حق انتخاب مسافران هر دو شركت را به شدت افزايش داده است.
بر اساس اين گزارش با امضاي اين قرارداد، علاوه بر اين كه امكان پرواز به چندين فرودگاه منطقه اي بريتانيا براي هواپيمايي الاتحاد فراهم شده است. پروازهاي اين شركت به 55 مقصد جديد در 13 كشور اروپايي نيز متصل شده است.
اين قرارداد براي مسافران فلاي بي نيز مزاياي زيادي داشته است و از دو هفته ي اخير، مسافران اين شركت مي توانند با خريد يك بليت، از شهرهاي كوچك بريتانيا به مقصد خاورميانه پرواز نمايند.
خطوط هوايي الاتحاد كه در سال 2003 تاسيس شد، طبق آمار رسمي انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي، از لحاظ توسعه ي شبكه ي پروازي، در ميان 10 شركت هواپيمايي برتر جهان جاي دارد