شركت موتورسازي رولز رويس بريتانيا اعلام كرد: اين شركت براي ساخت موتورهاي 20 فروند هواپيماي سفارشي خطوط هوايي اير چاينا، قراردادي به ارزش يك ميليارد و 500 ميليون دلار با اين شركت به امضا رسانده است. به گزارش رويترز قرارداد ديگر اين شركت با خطوط هوايي اتيوپي است كه ارزش آن 480 ميليون دلار اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش در هواپيماهاي سفارشي ايرچاينا كه به تدريج از اوائل سال 2011 تحويل هواپيمايي ايرچاينا خواهد شد، از موتورهاي قدرتمند "ترنت 700" استفاده خواهد شد. شركت اتيوپيايي نيز موتورهاي "ايكس. دابليو. بي" را براي ايرباس هاي 350 خود انتخاب كرده است كه اين هواپيماها از سال 1917 تحويل خطوط هوايي اتيوپي خواهند شد.
گفتني است خطوط هوايي اتيوپي علاوه بر ايرباس 350 هايي كه اخيرا سفارش داده است، هواپيماهاي جديدي نيز در نمايشگاه هوايي دبي سفارش داده است كه جزئيات آن هنوز اعلام نشده است.