روسیه و اروپا پرواز مشترک به ونوس را تدارک می بینند
.
ممکن است سفر تحقیقاتی روسی "ونرا-دی" به سیاره ونوس با برنامه اروپایی تحقیقات درباره این سیاره ترکیب شود. این مطلب در اسناد همایش بین المللی "فضا: دانش و مشکلات قرن 21" آمده است که روز دوشنبه 9 مهر ماه در مسکو آغاز بکار نمود.

در اسناد این همایش گفته می شود: "پروژه مشترک که European Venus Explorer نام گرفته است، در آژانس فضایی اروپا معرفی شد و با موفقیت مرحله اول را پشت سر گذاشت. هدف از این پروژه مشترک روسی-اروپایی، تحقیقات جامع و همه جانبه درباره اتمسفر ابرها و تاثیرگذاری متقابل اتمسفر و سطح با هدف درک سیر تکاملی سیاره ونوس و آب و هوای آن و همچنین مقایسه با روندهای مشابه روی زمین و سایر سیارات است".

این پروژه در برنامه جامع فدرال روسیه برای سال های 2006-2015 گنجانده شده است.

قرار است ماهواره توسط موشک حامل روسی "سایوز-اس. تی." از فرودگاه فضایی کورو در گویان (آمریکای جنوبی) به ونوس پرتاب شود.
www.takeoff.ir