هفته جهاني فضا
.


.
[align=center]هفته جهاني فضا

سال 2007 پنجاهمين سالگرد عصر هوا فضا[/align]
.
هفته جهاني فضا براي نخستين بار در سال 1999 توسط مجمع عمومي سازمان ملل تعيين شد. اين سازمان چهارم تا دهم اكتبر (12- 18 مهرماه) هر سال را با هدف بزرگداشت نقش علوم و فن‌آوري‌هاي فضايي در بهبود زندگي بشر، «هفته جهاني فضا» ناميده است. روزهاي شروع و پاياني هفته فضا، سالگرد دو دستاورد بزرگ بشر در ورود به عرصه فضا هستند:
چهارم اكتبر 1957، روزي است كه اولين ماهواره مصنوعي ساخت بشر به فضا پرتاب شد و به اين ترتيب راه اكتشاف در فضا پيش روي بشر گشوده شد.
10 اكتبر 1967 تاريخ تصويب پيمان جهاني اصول حاكم بر فعاليت‌هاي كشورها در اكتشاف و استفاده صلح‌جويانه از فضا (شامل ماه و سيارات) است.

به اين مناسبت همه ساله در بسياري از كشورهاي جهان برنامه‌هاي ويژه‌اي برگزار مي‌گردد. امسال به دليل همزماني هفته جهاني فضا با ماه مبارك رمضان، با هماهنگي هاي انجام شده بين سازمان ملل متحد و کشورهاي اسلامي مقرر شد برگزاري هفته جهاني فضا به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شود.
www.irib.ir