برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

????? ?????: ?? 1 ?? 1 ?? 1
dqw
 1. irufo ?????? ??
  irufo
  هوانورد عادي
  March 2008
  1,061
  تعداد تشکر : 1,487
  Thanked 4,510 Times in 929 Posts

  ??? ??? گواهینامه atpl

  گواهينامه خلباني حمل و نقل هوائي هواپيما (ATPL-AEROPLANE)

  الف- شرايط صدور گواهينامه:

  - موفقيت در آزمون کتبي
  - دارا بودن حداقل تجربه پروازي
  - دارا بودن مهارت پروازي مورد نياز
  - صلاحيت پزشکي

  1- آزمون کتبي:

  1-1- شرايط عمومي
  1-1-1- حداقل سن 21 سال تمام
  1-1-2- دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم متوسطه
  1-1-3- دارا بودن حداقل 75 درصد از مجموع تجربيات پروازي مندرج در بند 1-2
  1-1-4- ارائه فرم تکميل شده در خواست آزمون
  2-1- شرايط اختصاصي:
  متقاضي بايد آزمون مربوط به موضوعات ذيل را با موفقيت بگذراند.
  1-2-1- مقررات هوائي (AIR LAW)
  2-2-1- اطلاعات عمومي در مورد هواپيما (AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE)
  3-2-1- کارائي و برنامه ريزي پرواز (FLIGHT PERFORMANCE AND LIMITATION)
  4-2-1- کارائي و محدوديتهاي انساني (FLIGHT PERFORMANCE AND LIMITATION)
  5-2-1- هواشناسي (METEOROLOGY)
  6-2-1- ناوبري (NAVIGATION)
  7-2-1- دستورالعمل عملياتي (OPERATIONAL PROCEDURES)
  8-2-1- اصول پرواز (PRINCIPLES OF FLIGHT)
  9-2-1- راديو تلفني (RADIO TELEPHONY)

  تبصره1: دستورالعمل خاص مربوط به معافيت بعضي از موضوعات آزمون در مورد پرسنل نظامي و دارندگان گواهينامه هاي مختلف خلباني بترتيب در ضميمه هاي 2 و 3 درج گرديده است.

  تبصره 2: به دارندگان اين نوع گواهينامه که سن آنان از مرز 60 سال تجاوز نمايد اجازه داده نخواهد شد تا در پروازهاي حمل و نقل بار و يا مسافر به عنوان خلبان يا کمک خلبان فعاليت پروازي داشته باشند. مبناي محاسبه سن دارنده گواهينامه، اولين تاريخ تولد مندرج در اولين گواهينامه صادره از طرف اين دفتر خواهد بود.

  2- تجارب پروازي:

  1-2- جمع ساعات پرواز نبايد کمتر از 1500 ساعت باشد.
  1-1-2- چنانچه متقاضي از آموزش دهنده هاي مصنوعي (SYNTHETIC FLIGHT TRAINER) مورد تائيد دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي استفاده نموده باشد، حداکثر 100 ساعت از اين نوع آموزشها را ميتوان در مجموع ساعات پرواز موضوع اين بند بمنظور صدور گواهينامه محاسبه نمود.
  2-1-2- چنانچه متقاضي از آموزش دهنده هاي مصنوعي از نوع (FLIGHT PROCEDURE TRAINER) و يا (BASIC INSTRUMENT FLIGHT TRAINER) نيز استفاده نموده باشد حداکثر 25 ساعت از اين نوع آموزشها را ميتوان در مجموع 100 ساعت پرواز آموزش موضوع بند 1-1-2 محاسبه نمود.
  3-1-2- چنانچه متقاضي داراي تجارب پروازي بر روي نوع و يا انواع ديگري (OTHER CATEGORIES) از وسايل پرنده (AIRCRAFT) باشد دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي با محاسبه تجارب پروازي فوق و ملحوظ نمودن آنها ميتواند مجموع ساعات پروازي مورد نظر (1500 ساعت) را به تناسب کاهش دهد.
  2-2- متقاضي بايد تجارب پروازي زير را کامل نموده باشد.
  1-2-2- دويست و پنجاه (250) ساعت پرواز بعنوان خلبان فرمانده (PILOT IN COMMAND)
  2-2-2- چنانچه متقاضي داراي ساعت پروازي بعنوان (P2-UNDER SUPERVISION) بوده مشروط بر اينکه کليه وظايف خلبان فرمانده هواپيما را در پرواز دارا باشد، مي توان مجموع 250 ساعت پرواز موضوع اين بند را به 100 ساعت تقليل داد.
  بديهي است مجموع پروازهاي تحت عنوان p2-under supervision نبايد بيشتر از 150 ساعت محاسبه گردد.
  3-2-2- شرايط پروازي p2-under supervision بايد مورد قبول دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي باشد.
  4-2-2- دويست (200) ساعت پرواز ناوبري (CROSS COUNTRY)
  5-2-2- متقاضي بايد از مجموع 200 ساعت پرواز موضوع بند 4-2-2 حداقل 100 ساعت بصورت خلبان فرمانده (PILOT IN COMMAND) و يا (P2-UNDER SUPERVISION) پرواز نموده باشد.
  6-2-2- 75 ساعت پرواز با دستگاه (INSTRUMENT TIME)
  7-2-2- متقاضي مي تواند حداکثر 30 ساعت از مجموع ساعات پروازي موضوع بند 1-1-2 را با آموزش دهنده هاي مصنوعي زميني (INSTRUMENT GROUND TRAINER) و يا شبيه ساز (SIMULATOR) تكميل نمايد.
  8-2-2- يكصد (100) ساعت پرواز شب بعنوان خلبان فرمانده (PILOT IN COMMAND) و يا كمك خلبان (CO-PILOT)

  تبصره: ساعات پروازي معتبر و قابل محاسبه بمنظور صدور گواهينامه هاي پروازي شامل پروازهاي مستقل (SOLO) پروازهاي دو فرمانه آموزشي (DUAL INSTRUCTION) و پروازهاي تحت عنوان خلبان فرمانده (PILOT IN COMMAND) خواهند بود و لذا تكميل تجارب پروازي موضوع اين بخش توسط متقاضيان كه پس از دريافت گواهينامه C.P.L و همچنين كسب مجوز پرواز با دستگاه (INSTRUMENT RATING) به عنوان كمك خلبان در هواپيماهائي كه حداقل گروه پروازي در کتاب هواپيما (FLIGHT MANUAL) دو نفر تعيين گرديده است به انجام امور پروازي اشتغال ورزيده اند به شرح زير قابل قبول خواهد بود.

  الف:
  1. از مجموع 250 ساعت پرواز موضوع بند 1-2-2 متقاضي به دليل دارا بودن 100 ساعت مستقل (SOLO) در تكميل تجارب پروازي موضوع دريافت گواهينامه خلباني بازرگاني (CPL) بايد 150 ساعت پرواز باقيمانده را بعنوان (P2 UNDER SUPERVISION) تكميل نمايد.
  2. از مجموع 200 ساعت پرواز موضوع بند 4-2-2 متقاضي بايد 100 ساعت پرواز به عنوان خلبان فرمانده (PILOT IN COMMAND) و يا ( P2 UNDER SUPERVISION) انجام داده باشد.
  3. بمنظور تحقق يافتن بند 1-2 متقاضياني كه به عنوان كمك خلبان روي هواپيماهاي تايپ سابقه پروازي دارند بايد باقيمانده ساعت پروازي اين بند را دو برابر ارائه نمايند.

  ب: نظر به رعايت هر چه بيشتر در تكميل تجارب پروازي متقاضيان دريافت گواهينامه خلباني حمل و نقل هوائي (A.T.P.L)، شرکتهاي، سازمانها و مؤسسات هواپيمايي زماني اقدام به معرفي اينگونه متقاضيان جهت برگزاري آزمون کتبي گواهينامه فوق نمايند که قصد ارتقاء آنان (UP GRADING) بعنوان سر خلبان هواپيما را داشته باشند. لذا متقاضي پس از کسب موفقيت در آزمون کتبي مجاز است تا ضمن استفاده از صندلي سر خلبان هواپيما نسبت به تکميل تجارب پروازي خود بعنوان (P2 UNDER SUPERVISION) در زمان حداکثر 8 ماه اقدام نمايد.

  تبصره1: بديهي است متقاضي مي بايست مهارت پروازي خود را به عنوان سر خلبان نوع هواپيمايي را که قصد ارتقاء دارد در سيمولاتور مورد تائيد دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي و در هواپيما به معلم خلبان منتخب سازمان هواپيمايي کشوري نمايش دهد.

  تبصره 2: پروازهاي مورد نياز جهت انتقال از يک تايپ به تايپ ديگر و (TRANSITION) بايد طبق مقررات مندرج در کتاب عملياتي شرکت مربوطه (OPERATION MANUAL) انجام گيرد.

  بديهي است چنانچه متقاضي موفق به کسب رضايت خلبان آزمايشي سازمان هواپيمايي کشوري گردد، دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي نسبت به صدور گواهينامه خلباني حمل و نقل هوائي (A.T.P.L) با درج خلبان يکمي بروي آخرين نوع هواپيماي مورد استفاده در پروازهاي مذکور بدون در نظر گرفتن ساعات پروازي بعنوان (P1 UNDER SUPERVISION) اقدام خواهد نمود.

  ج:
  خلبانانيکه داراي تجربه پروازي بر روي هواپيماهاي شکاري مي باشند در صورت تمايل مجازند در آزمون کتبي موضوع فوق شرکت نموده که پس از کسب موفقيت، اين دفتر پس از طي مراحل قانوني نسبت به صدور گواهينامه C.P.L همراه با درج مجوز پرواز با دستگاه (INSTRUMENT RATING) جهت پذيرفته شدگان اقدام خواهد نمود.
  بديهي است اعتبار آزمون A.T.P.L پذيرفته شدگان تا زمانيکه تجارب پروازي کافي را برابر اين دستورالعمل احراز نمايد بقوت خود باقي خواهد بود مشروط بر اينکه وقفه پروازي از حداکثر 8 ماه تجاوز ننمايد.

  3. مهارت پروازي مورد نياز:

  مهارت پروازي متقاضي ميبايستي بر اساس محتويات چک ليست شماره 9-5 (مندرج در ضميمه شماره 5) در پرواز آزمايشي توسط معلم خلبان منتخب سازمان هواپيمائي کشوري تائيد گردد.

  تبصره: مسئوليت انجام مراحل آموزشهاي پروازي به عهده مؤسسه آموزش دهنده مي باشد.

  4- صلاحيت پزشکي:

  متقاضي بايد تحت ارزيابي پزشکي از نوع کلاس 1 قرار گيرد.

  تبصره : شرايط احراز موفقيت در ارزيابي پزشکي کلاس 1 در ضميمه شماره 1 درج گرديده است.

  ب- اختيارات RIVILEGES

  دارنده اين نوع گواهينامه مجاز است:

  1- از تمامي اختيارات مربوط به دارندگان گواهينامه هاي بازرگاني هواپيما، شخصي هواپيما و مجوز پرواز با دستگاه استفاده نمايد.

  2- به عنوان سر خلبان و يا کمک خلبان در هواپيماهاي مختلف منوط به داشتن مجوز مربوطه (TYPE RATING) و در عمليات مربوط به حمل و نقل هوائي (COMMERCAL AIR TRANSPORT OPERATION) حداکثر تا سن 60 سالگي پرواز نمايد.


  منبع: +
  #1 ارسال شده در تاريخ December 7th, 2009 در ساعت 19:28:03

 2. The Following 5 Users Say Thank You to irufo For This Useful Post:

  ali001 (January 14th, 2014), Captain_Vahid (December 8th, 2009), Hesam7e7 (December 8th, 2009), Mohammadme (January 27th, 2013), mohsen heydarkhani (February 10th, 2013)

??????? ?????

 1. دانلودسری کامل کتاب های دوره ATPL از انتشارات Jeppesen
  ???? irufo ?? ????? اموزش زمینی درسهای خلبانی
  ????: 11
  ????? ?????: September 11th, 2014, 16:52:07
 2. آموزش ATPL درOXFORD AVIATION ACADEMY
  ???? kooshakian ?? ????? اموزشگاه های خلبانی
  ????: 33
  ????? ?????: June 28th, 2012, 16:13:01
 3. گواهینامه frozen ATPL در خلبانی چیست؟
  ???? irufo ?? ????? گواهینامه های خلبانی
  ????: 9
  ????? ?????: April 4th, 2011, 17:42:08
 4. آزمون آمادگی رایگان atpl طبق استاندارد jaa
  ???? irufo ?? ????? اموزش زمینی درسهای خلبانی
  ????: 0
  ????? ?????: October 21st, 2009, 13:04:45
 5. ????: 2
  ????? ?????: August 20th, 2009, 01:25:45

????? ????? ??? ?????

???? ??? ????? ? ??????

 • ??? ????????? ????? ????? ????? ????
 • ??? ????? ????? ???? ?? ??????
 • ??? ????????? ???? ????? ????.
 • ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????? ????
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0