خبرگزاري شين هوا گزارش داد: شركت هواپيماسازي بوئينگ براي افزايش حضور خود در بازار رو به رشد چين، با دو بانك چيني قرارداد ليزينگ هواپيما امضا كرد.
بر اساس اين گزارش يكي از اين بانك ها، بانك توسعه ي چين است كه از چند سال پيش همكاري با شركت بوئينگ را آغاز كرده است. طبق قرارداد جديد، اين بانك اعلام كرده است براي خريد هواپيماهاي بوئينگ، تا سقف 25 ميليارد يوان (7/3 ميليارد دلار) به شركت هاي هواپيمايي چيني وام پرداخت خواهد كرد