سه شركت هواپيمايي مهم خاورميانه، از جمله هواپيمايي امارات ، اتحاد ايرويز و قطر ايرويز نيز پيش بيني مي كنند بازار هوانوردي ژاپن از سال 2010 به تدريج احيا خواهد شد.
به گزارش مركز هوانوردي آسيا-اقيانوسيه هواپيمايي امارات، كه هم اكنون پروازهاي مستقيم به مقصد اوزاكاي ژاپن انجام مي دهد، اعلام كرده است از سال آينده پروازهاي مستقيم خود را به مقصد ناريتاي توكيو نيز آغاز خواهد كرد. اين پروازها از 28 مارس سال 2010 با استفاده از بوئينگ 300-777 انجام خواهد شد كه ابتدا به صورت هفته اي پنج پرواز و در ادامه به صورت روزانه انجام خواهد شد.
در همين راستا " شيخ احمد بن سعيد آل مكتوم"، مديرعامل شركت هواپيمايي امارات، طي يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد: هواپيمايي امارات همواره در صدد گسترش همكاري با خطوط هوايي ژاپن بوده است و براي افزايش پروازهاي خود به اين كشور، برنامه ريزي مي كند.
بر اساس اين گزارش اتحاد ايرويز نيز پس از مذاكرات طولاني با مسوولان ژاپني، اخيرا موفق شد مجوز برقراري پرواز به شهرهاي ناگويا و توكيو را دريافت نمايد، كه اين پروازها از سه ماهه ي سوم سال 2010 انجام خواهد شد. شركت هواپيمايي قطر ايرويز نيز پس از برقراري پرواز به ناگويا، در نظر دارد پروازهايي به مقصد توكيو برقرار نمايد.