امارات با موشکی روسی ماهواره به فضا می فرستد
.
شرکت‌ ثريا متعلق‌ به‌ امارات‌ متحده‌ عربي‌ در تلاش‌ است‌ تا يک‌ ماهواره‌ مخابراتي‌ جديد را با استفاده‌ از يک‌ موشک‌ روسي‌ ‌ اوکرايني‌ تا اواخر امسال‌ در مدار زمين‌ قرار دهد‌.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ المان‌ ازکيف‌‌ طبق‌ برنامه‌‌ موشک‌ پرتابگر زنيت‌ ‌ ‌3‌‌ اس‌‌ ال‌‌ اين‌ ماهواره‌ را در پانزدهم‌ اکتبر در مدار زمين‌ قرار خواهد داد.

و درصورت‌ موفقيت‌‌ اين‌ سومين‌ ماهواره‌ اماراتي‌ است‌ که‌ در مدار زمين‌ قرار مي‌ گيرد‌.

شرکت‌ سي‌ لانچ‌ يک‌ کنسرسيوم‌ است‌ و درصدر ان‌‌ شرکت‌ بوئينگ‌ امريکا قرار دارد که‌ چهل‌ درصد از سهم‌ اين‌ شرکت‌ اماراتي‌ را در اختيار گرفته‌ است‌‌.

اين‌ شرکت‌‌ از يک‌ سکوي‌ پرتاب‌ متحرک‌‌ اين‌ پرواز را در نزديکي‌ استوا انجام‌ مي‌ دهد‌.
.
takeoff.ir