با شرکت در پروژه‌ي جهاني «شمارش بزرگ ستارگان» می‌توانید به سنجش آلودگی نوری در محل زندگی خود و نهایتا در کل جهان کمک کنید. انجام این کار بسیار آسان است. شما هم ستاره‌ها را بشمارید!

با وجود این‌که بسیاری از مردم دنیا به شمار کم ستارگان قابل رویت در آسمان شهرها اهمیت نمی‌دهند اما ستاره شناسان و طرفداران حفاظت از محیط زیست از اهمیت مسئله اتلاف نور که موجب روشن شدن آسمان شهرها شده است٬ باخبرند . زمين در شب و روزآلودگی نوری نه تنها باعث از بین رفتن جلوه‌ی آسمان شب در حومه شهرها شده بلکه نشانگر میزان انرژی و پولی است که به دلیل استفاده‌ی نامناسب از منابع روشنایی به هدر می‌رود .

برای نشان دادن این پدیده به مردم و کمک به بررسی آن٬ آزمایشی جهاني در نظر گرفته شده است. بنیاد ملی علوم آمریکا (National Science Foundation) روی این آزمایش که به وسیله‌ی «يو سي اي آر» (University Corporation for Atmospheric Research) اجرا می شود٬ سرمایه گذاری کرده است.

این پروژه طی ۲ هفته نخست ماه اکتبر(تا ۲۳ مهر ماه) اجرا می‌شود و به بررسی میزان آلودگی نوری و شمار ستارگان در یک شب پرستاره می‌پردازد.

انجام این آزمایش بسیار آسان است. شما می‌توانید با مراجعه به وب سایت «شمارش بزرگ جهانی ستاره ها»( Great World Wide Star Count) از نقشه‌های موجود٬ متناسب با موقعیت محل زندگیتان پرینت بگیرید.

در این دو هفته ساکنان نیم کره‌ی شمالی٬ صورت فلکی دجاجه و ساکنان نیم کره‌ی جنوبی صورت فلکی قوس را مورد بررسی قرار خواهند داد.

برای هر صورت فلکی هفت نقشه در نظر گرفته شده است که هر یک تا حد قدری خاصی ستارگان آن صورت فلکی را نشان می‌دهد. نیازی به شمارش تمام ستارگان یک صورت فلکی نیست. کافیست پس از تاریک شدن هوا از منزل خارج شده و نقشه‌ای که بهترین مطابقت با صورت فلکی مذکور را دارد مشخص کنید یا این که مشخص کنید کم نورترین ستاره‌ای که در صورت فلکی می‌بینید در کدام نقشه موجود است.

سپس گزارش خود را به سایت پروژه بفرستید.

انجام این کار بسیار ساده است و با انجام آن می‌توانید سهمی در این پروژه‌ی جهانی داشته باشید.

سایت پروژه: http://www.windows.ucar.edu/citizen_science/starcount/

منابع: sky and telescope ترجمه: Nojum Magazine