ميشل سليمان از اقدامات سختگيرانه امريکا در فرودگاه ها انتقاد کرد


ميشل سليمان رئيس جمهور لبنان روز جمعه از تصميم امريکا در زمينه تقويت کنترل و نظارت بر مسافراني که از مبدا لبنان عازم امريکا هستند اظهار نگراني کرد.
لبنان نيز در زمره فهرستي از چهارده کشور جهان به شمار مي رود که امريکا از اين پس قصد دارد کنترل هاي سخت گيرانه تري در قبال آنها اعمال کند.
سليمان در ديدار با اليس هاستينگ يکي از نمايندگان دموکرات کنگره امريکا و يکي از روساي کميسيون امنيت و همکاري در اروپا اين اظهارات را بيان کرد.
دفتر رياست جمهوري لبنان با انتشار بيانيه اي اعلام کرد سليمان در اين ديدار از اتخاذ تدابير امنيتي سختگيرانه تر توسط امريکا اظهار نگراني کرد و گفت لبنان نشان داده است که مي تواند با تروريسم مقابله کند.
خبرگزاري فرانسه افزود هاستينگ در چارچوب يک سفر دوره اي به منطقه خاور ميانه و گفتگو درباره افزايش موج مهاجرت اتباع عراقي به ديگر کشورهاي خاور ميانه به ويژه اردت و سوريه، در حال حاضر در لبنان به سر مي برد.