تراكم ترافيك هوايي در تركيه، بحث امنيت پروازها را مطرح كرده است
.
ترافيك هوايي تركيه كه در سال‌هاي اخير با افزايش شمار شركت‌هاي خصوصي هواپيمايي افزايش يافته، امنيت پروازها در اين كشور را به عنوان موضوع روز در عرصه هواپيمايي مطرح كرده است.

گزارش‌هاي رسانه‌هاي تركیه حاكي است كه به رغم افزايش شمار پروازها در سال‌هاي اخير در تركيه، شمار رادارهاي مورد استفاده كه قدمت بسياري از آنها به ‪ ۱۵‬سال مي‌رسد، افزايش نيافته و موضوع بازسازي و نوسازي همين رادارها هم به صورت معضلي خودنمايي مي‌كند.

روزنامه "صباح" در اين مورد نوشت: :"در فرودگاه بين‌المللي آتاترك استانبول كه پذيراي روزانه ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۸۵۰‬پرواز داخلي و خارجي است، به دليل شمار زياد پروازها، فاصله ميان دو هواپيماي در حال فرود و صعود كه طبق استانداردهاي بين‌المللي مي‌بايد پنج تا هفت مايل باشد، به سه تا چهار مايل كاهش يافته است."

صباح با عنوان اين كه در صورت استفاده از رادارهاي مدرن، اين مسافت مي‌تواند مانند آمريكا و انگليس به ‪ ۲/۵‬مايل نيز قابليت تقليل يابد، نوشت:

"رادارهاي مورد استفاده در سيستم كنترل ترافيك هوايي تركيه عمر ‪ ۱۵‬ساله دارد و به همين دليل كاهش مسافت بين هواپيماها به كمتر از پنج مايل مي‌تواند خطرناك باشد."

"يونس آنيل" رييس سنديكاي "حمل و نقل متحد" در مورد وضعيت فرودگاه استانبول مي‌گويد: "در اين فرودگاه پرسنل، به حد كافي وجود دارد. ولي وضعيت كنوني رادارها و در نظر گرفته نشدن فاصله لازم ميان هواپيماهاي در حال نشست و برخاست در اين فرودگاه، موضوع امنيت پروازها را مطرح مي‌كند." "آيهان كارتال" رييس اتحاديه "كنترل ترافيك هوايي تركيه" نيز با قبول اين كه متوسط عمر رادارهاي مورد استفاده در تركيه ‪ ۱۵‬سال است گفت: "سيستم موجود كنترل ترافيك هوايي تركيه در حال نوسازي است و جاي نگراني در اين زمينه وجود ندارد."

"اورهان بيردال" معاون اداره دولتي فرودگاه‌هاي تركيه نيز در اين زمينه گفت: "رادارهاي تركيه به رغم قدمت، مشكلي ندارند و سيستم كنترل ترافيك تركيه كه در حال نوسازي است، در سال ‪ ۲۰۰۹‬ميلادي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت."
.
takeoff.ir