شرکت ‌اداره‌ فرودگاههاي‌ انگليس‌ قادر به‌ تامين‌ هزينه‌ بدهي‌ هاي‌ خود نیست
.
شرکت‌ اداره‌ فرودگاههاي‌ انگليس‌ موسوم‌ به‌ بي‌ اي‌ اي‌ هشدار داد قادر به‌ تامين‌ هزينه‌ بدهي‌ هاي‌ خود نيست‌‌.

به‌ گزارش‌ شبکه‌ يورونيوز‌ ميزان‌ بدهي‌ اين‌ شرکت‌ سيزده‌ ميليارد و چهار صد ميليون‌ يورو است‌‌.
اين‌ شرکت‌ علت‌ اين‌ وضع را تصميم‌ دولت‌ براي‌ بازکردن‌ باب‌ رقابت‌ به‌ روي‌ شرکتهاي‌ خصوصي‌ عنوان‌ کرده‌ است‌ که‌ درامدهاي‌ بي‌ اي‌ اي‌ را محدود مي‌ کند‌.
www.takeoff.ir