آینه های پران می توانند زمین را از برخورد ویرانگر با شهاب های آسمانی نجات دهند.
نزدیک به 5هزار آینه برای منعکس کردن اشعه خورشید بر یک شهاب آسمانی لازم است تا با ذوب کردن سنگ های آن، تغییر مسیرش را عملی کنند.

این موضوع پس از آن اعلام شد که گروهی از دانشگاه گلاسکو نه شیوه مختلف را برای پس راندن اجرام آسمانی مقایسه کردند.

هر صد سال حدود صد میلیون شهاب سنگ به زمین برخورد می کند.

یکی از شیوه هایی که این گروه تحقیقاتی با روش استفاده از آینه های پران مقایسه کرده انفجار هسته ای بود ه است.

یکی از نگرانی های دانشمندان خسارات ناشی از معلق شدن قطعات ناشی از انفجار هسته ای است.

آینه هایی که در یک مدار حرکت می کنند با انعکاس اشعه آفتاب بر شهاب سنگ دمای آن را به 2100 درجه سانتیگراد می رسانند.

اين حرارت باعث ایجاد حفره ای این در شهاب و ضربه به آن می شود.

براساس یافته های این تیم شهاب سنگی که 100 متر قطر دارد به راحتی با استفاده از 100 آینه در چند روز قابل دفع شدن است.

با این همه اگر شهاب سنگی در مقیاس آنچه که باعث نابودی دایناسورها شد به زمین نزدیک شود ناوگانی از 5000 سفینه باید برای حدود سه سال اشعه خورشید را بر آن بتابانند.

دکترماسیمیلیانو واسیل که مدیر این پروژه است شهاب سنگ ها را خطری جدی می داند.

به گفته وی انفجار تانگوسکا در سال 1908 منطقه ای بزرگتر از لندن و حومه آن را تحت تاثیر قرار داد.

آقای ماسیمیلیانو می گوید:" با 10 سفینه که هر کدام 20 آینه داشته باشند می توان ظرف 6 ماه، شهاب سنگی مشابه را از مسیرش خارج کنیم."

به گفته وی یافته های این تیم حاکی از عملی بودن و نتیجه بخش بودن این تکنولوژی است.

منبع:B B C