ژاپن براي ساخت هواپيماي مسافربري، از موتور آمريكايي استفاده مي‌كند
.
شركت ژاپني صنايع سنگين "ميتسوبيشي جوكو" تصميم گرفت ، در طرح ساخت هواپيماي مسافربري در اين كشور، از موتور ساخت شركت آمريكايي "پي.اند.

دبليو" استفاده كند.

به گزارش روز جمعه روزنامه "نيهون كيزاي"، هواپيماي ملي ژاپن كه شركت ميتسوبيشي جوكو تصميم به ساخت آن دارد، "ام.آر.جي" نام داشته و ‪ ۷۰‬تا ‪۹۰‬ صندلي دارد.

به گزارش ايرنا به نقل از نيهون كيزاي، اين شركت در آغاز با شركت انگليسي "رويزرويز" و شركت آمريكايي "جنرال الكتريك" نيز براي استفاده از موتور ساخت آنها در هواپيماي خود وارد مذاكره شده بود، اما به نظر مي‌رسد به دليل مسايل مربوط به مصرف سوخت، سرانجام به جاي موتور اين شركت ها، موتور ساخت شركت "پي.اند.دبليو" را انتخاب كرده است.

هزينه ساخت اين هواپيماي مسافربري شركت ميتوبيشي، بيش از ‪۱۵۰‬ ميليارد ين برآورد شده است كه حدود ‪ ۵۰‬ميليارد ين از آن با كمك وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (متي) تامين مي‌شود.

ميتسوبيشي جوكو قصد دارد، در سال ‪ ۲۰۱۲‬ميلادي زمينه پرواز اين هواپيماي مسافربري را در اين كشور فراهم كند.

اين شركت ژاپني به‌دنبال گرفتن يكصد سفارش از شركت‌هاي هواپيمايي براي ساخت اين نوع هواپيماي مسافربري است.
www.irna.ir
www.takeoff.ir