اولین توریست فضایی روس سال 2009 پرواز می کند
.
کمپانی "Space Adventures" که طبق قرارداد با آژانس فدرال فضایی روسیه "روس کاسموس"، پرواز افراد غیر حرفه ای توسط سفینه فضایی روسی "سایوز" به ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) را سازمان دهی می کند، اعزام دو توریست فضایی خارجی به ایستگاه را برای پاییز 2008 و بهار 2009 برنامه ریزی کرده است.

هر سال دو گروه به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام می شوند، یکی در بهار و دیگری پاییز. در ماه اکتبر 2008 قرارداد اعزام "ریچارد گاریوت" از آمریکا منعقد شده و پیشبینی می شود که یک تبعه خارجی دیگر که هنوز زود است نام وی عنوان شود، در بهار 2009 به ایستگاه سفر کند.

بدین ترتیب پرواز "ولادیمیر گروزدیف" اولین توریست فضایی از روسیه و نماینده پارلمان کشور، می تواند در ماه اکتبر 2009 باشد که با برنامه های "روس کاسموس" و "Space Adventures" نیز کاملاً همخوانی دارد.
takeoff.ir