قيمت سوخت هواپيما ليتري 103 تومان شد
.
قيمت سوخت هواپيما از ليتري 80 تومان به ليتري 103 تومان افزايش پيدا كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در پي اعلام خبري از سوي رياست سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر افزايش قيمت سوخت هواپيما، خبرنگار فارس كسب اطلاع كرد: قيمت سوخت هواپيما از ليتري 80 تومان در ابتداي سال به ليتري 103 تومان افزايش پيدا كرده است.

اين گزارش حاكيست 3 تومان از قيمت جديد بابت تجميع عوارض از شركتها دريافت مي‌شود.

بنابراين گزارش در راستاي اجراي مصوبه قانون بودجه سال 86، هر لحظه امكان اجراي قانون توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي وجود دارد و شركتهاي هواپيمايي ملزم به محاسبه و پرداخت قيمت سوخت هواپيما بر پايه 400 الي 500 تومان از ابتداي سال جاري خواهند بود.

اين گزارش مي‌افزايد: مبلغ صرفه‌جويي ناشي از حذف يارانه سوخت هواپيما مي‌بايست در 5 ماهه سال جاري رقمي معادل 166 ميليارد تومان باشد. اين در حاليست كه اين ميزان تا كنون "صفر" گزارش شده است.

بنابراين گزارش اين مبلغ بايد تا پايان سال 86 به 400 ميليارد تومان برسد.
www.farsnews.ir
www.takeoff.ir