واگذاری فرودگاه‌ها به بخش خصوصی
خبرگزاری ایسنا: براي نخستين بار در كشور مديريت يكي از فرودگاه‌ها تا سه ماه آينده به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

اصغر كتابچي مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشور اضافه كرد: در صورت موفقيت آميز بودن واگذاري مديريت در اين فرودگاه، ديگر فرودگاه‌ها نيز به تدريج به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند.

وي خاطرنشان كرد: اين فرودگاه را به عنوان پايلوت واگذار مي‌كنيم تا توانايي بخش خصوصي براي ايجاد تحول در فرودگاه‌ها و اقتصادي‌تر كردن آن‌ها مشخص شود.

مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشور تاكيد كرد: بخش خصوصي آزادي عمل بيشتري در تصميم گيري‌ها داشته و با نوآوري و ا بتكار مي‌تواند اين فرودگاه را اقتصادي‌تر كند.

به گفته كتابچي، كارشناسان شركت فرودگاه‌ها در حال مذاكره با طرف متقاضي براي تعيين شيوه‌ها و شرايط واگذاري اين فرودگاه هستند.
??:
http://www.iranpressnews.com/source/030818.htm
[/code]