خدمات هواپيمايي، استانداردسازي و رتبه بندي مي شود
.
موسسه‌استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،اولين جلسه كميسيون برنامه ريزي و تدوين استانداردهاي خدمات هوايي را با هدف رتبه بندي و ارزيابي كيفي خدمات برگزاركرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن ، دبيركميسيون اين جلسه با اشاره به نياز استاندارد سازي در خدمات هوايي گفت : تا كنون 14 مورد استاندارد در رابطه با خدمات هوايي در 14 كميته تهيه و تنظيم شده است.

محمود دماوندي افزود: در حال حاضر 4 استاندارد به مرحله تصويب رسيده است كه تا پايان سال جاري بصورت استاندارد ملي به ثبت خواهد رسيد.

وي از تدوين استانداردهاي دفاتر فروش و استاندارد خدمات پزشكي خبر داد و گفت : با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در زمينه تدوين ساير استانداردهاي خدمات هوايي تلاش گسترده اي را آغاز خواهيم كرد.

در ادامه اين جلسه، رابعي رييس كميته برنامه ريزي و تدوين استاندارد خدمات هوايي با اشاره به برنامه هاي اين كميته افزود : استانداردهاي سرويس دهي و خدمات رساني به مسافران در فرودگاههاي كشور از جمله برنامه هاي ما در آينده خواهدبود.
www.farsnews.ir
www.takeoff.ir