پرواز جدیدترین فضاپیمای قرن بیست‌ویکم به افتخار پدر داستان‌های علمی-تخیلیحدود یک قرن پس از مرگش، ژول‌ورن پدر داستان‌های علمی-تخیلی در جهان مزد زحمات خود را که هر کدام به عنوان ایده‌ای برای ماموریت‌های فضایی سازمان‌های مختلف جهانی شده‌اند، با پرتاب فضاپیمایی به نام او خواهد گرفت. در سه ماه آینده اروپا فضاپیمایی روبوتیکی را به فضا خواهد فرستاد که به تعمیر بخش‌هایی از ISS می‌پردازد. نام این فضاپیما به افتخار نویسنده‌ی فرانسوی، ژول‌ورن قرار داده شده است. پرتاب ژول‌ورن برای ژانویه‌ی سال آینده و به وسیله‌ی راکت آریان-5 برنامه‌ریزی شده و در صورت رخ ندادن مشکلی خاص، در برنامه‌ی تعیین شده پرتاب خواهد شد. یک فضاپیمای بدون سرنشین دیگر به نام ATV که در روسیه ساخته شده است، در این ماموریت به ژول‌ورن کمک خواهد کرد
avia.ir