طبق محاسبات٬ در شامگاه پنج شنبه امکان رويت هلال ماه وجود نخواهد داشت اما در شامگاه جمعه هلال ماه به کمک چشم مسلح قابل رويت است.

لحظه مقارنه ماه شوال ۱۴۲۸ در ساعت ۵ و ۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه به وقت بین المللی و به وقت رسمی ایران در ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه بامداد پنج شنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۸۶ هجری شمسی برابر با ۲۹ رمضان هجری قمری ۱۴۲۸ و مطابق با ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ میلادی خواهد بود ، درشامگاه پنجشنبه هلال ماه در جنوب غرب اقیانوس آرام با چشم غیر مسلح و در منتهی الیه جنوب غربی اقیانوس اطلس و در آمریکای جنوبی در جنوب غرب کشور آرژانتین و در جنوب کشور شیلی با ابزار اپتیکی قابل رویت خواهد بود. عکس تزيينيلازم به یادآوری است این هلال در شامگاه پنجشنبه در ایران زودتر از خورشید غروب خواهد کرد پس واضح است که رویت آن غیر ممکن می باشد .

۲۴ ساعت بعد یعنی درشامگاه جمعه هلال ماه درجنوب آمریکا – آمریکای مرکزی – آمریکای جنوبی – مرکز و جنوب قاره آفریقا – و قسمتهای جنوبی قاره آسیا و – تمام قاره اقیانوسیه با چشم غیر مسلح و در شمال آفریقا – قسمت کوچکی از جنوب قاره اروپا – و قسمتهای مرکزی قاره آسیا با چشم غیر مسلح قابل رویت است، بدیهی است هلال ماه در شمال آمریکای شمالی – کانادا – قسمتهای مرکزی و شمالی قاره اروپا و شمال قاره آسیا حتی با ابزار اپتیکی نیزقابل رویت نمی باشد.

در کشور عزیزمان ایران طبق نقشه٬ به جز شمال شرقی و شمال غربی که احتمال رویت هلال با ابزار اپتیکی بسار ضعیف است هلال ماه در سایر نقاط با ابزارا پتیکی قابل رویت است بدین گونه که در حوالی خط رویت با ابزار های نسبتا قوی و در مرکز ایران با ابزارهای متوسط و در نواحی جنوبی تر با دوربینهای دوچشمی معمولی می توان هلال ماه شوال را رصد کرد.

سيد محسن قاضي ميرسعيد