كامپوزيت هوشمند با شناسايي شكاف‌هاي هواپيما، آنها را ترميم مي‌كند
.

دانشمندان ماده كامپوزيت هوشمندي ساخته‌اند كه مي‌تواند ايجاد شكاف را در هواپيماها حس كرده و سپس آسيب وارده را ترميم كند.


اين كامپوزيت فيبر كربني توسط مهندس نيكل كوراتكار در موسسه پلي‌تكنيك رنسلار در تروي واقع در نيويورك ابداع شده است.


آزمايش‌ها نشان داد اين كامپوزيت مي‌تواند طي چند ثانيه نخست بروز شكاف خود را ترميم كند.

اين ماده زماني كه شكاف بروز مي‌كند گرم مي‌شود و سپس پودر خاصي را ذوب مي‌كند. اين ماده گرم، شكاف را پر كرده و زماني كه سرد شد سخت و محكم مي‌شود و دستكم نيمي از استحكام ماده اصلي را باز مي‌يابد.

به نوشته، مجله نيوساينتيست، از تحقيق كوراتكار مي‌توان در نسل بعدي بدنه هواپيماهاي كربني استفاده كرد
IRNA.IR
AVIA.IR