نخستين فرمانده زن ايستگاه فضايي در راه فضا
.راكت «سايوز» براي پرتاب سه خدمه به ايستگاه به سكوي پرتاب منتقل شدبه منظور انجام اقدامات نهايي آماده سازي براي پرتاب سه خدمه جديد به ايستگاه فضايي بين‌المللي ، يك راكت روسي سايوز به سكوي پرتاب در پايگاه بايكونور منتقل شد.اين راكت چهارشنبه شب از اين پايگاه فضايي در آسياي ميانه پرتاب خواهد شد و سه خدمه از جمله نخستين زني را كه قرار است فرمانده ايستگاه فضايي بين‌المللي باشد، به ايستگاه خواهد برد.پگي ويتسون، فضانورد زن آمريكايي قرار است در اين ماموريت فرماندهي ايستگاه فضايي را بر عهده بگيرد.همچنين شيخ شكور، نخستين فضانورد مالزيايي در نظر دارد طي ماموريت 12 روزه‌اش به مطالعه بر روي تاثيرات ريزجاذبه و پرتوهاي فضايي روي سلول‌ها و ميكروب‌ها و نيز انجام آزمايشاتي با پروتئين‌ها براي توليد واكسن ايدز بپردازد.
www.avia.ir