شركت هواپيمايي "امارات" كه مقر آن در دبي است، روز چهارشنبه اولين هواپيماي "بوئينگ - ‪ "۷۷۷‬را از آمريكا تحويل گرفت.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از دبي، تحويل اين هواپيما بخشي از سفارش خريد ‪ ۹/۷‬ميليارد دلاري سال ‪ ۲۰۰۵‬است.

قرار است از اين هواپيما در مسير دبي به سائوپولوي برزيل استفاده شود كه اين اولين پرواز مستقيم بين خاورميانه و آمريكاي جنوبي خواهد بود.

امارات ‪ ۵۰‬فروند هواپيما از نوع بوئينگ ‪ ۷۷۷‬در اختيار دارد و همچنين سفارش خريد ‪ ۵۵‬فروند هواپيماي "ايرباس آ-‪ " ۳۸۰‬داده است كه قرار است اولين فروند از اين هواپيماها در سه ماه اول سال آينده تحويل داده شود
.
takeoff.ir