رکورد جدید مسافران انتقال داده شده برای فرودگاه دبیکارشناسان آماری حاضر در فرودگاه بین‌المللی دبی که تعداد مسافران انتقال داده شده از این هواپیما را به صورت روزانه تحت تحلیل و بررسی قرار می‌دهند، اعلام کردند که این فرودگاه در دو ماه گذشته رکوردی بی‌سابقه در میزان مسافرانی که از این فرودگاه به عنوان فرودگاه مبدا و یا مقصد استفاده کرده‌اند، به جا گذاشته است. با انتقال 4/25 میلیون نفر مسافر بین ماه‌های ژانویه تا سپتامبر گذشته، این فرودگاه میزان 19 درصد افزایش ترافیک مسافر را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. مقامات این فرودگاه امیدوارند که با راه‌اندازی ترمینال سوم این فرودگاه در اواسط سال 2008 بتوانند ترافیک بیشتری را پذیرا بوده و به عنوان یکی از بزرگترین و حتی پرترافیک‌ترین فرودگاه منطقه به شمار بیایند.
.
avia.ir