فضاپيماي سايوز با موفقيت به ايستگاه فضايي بين المللي پيوست
.
تهران / واحد مرکزي خبر / علمي 1386/7/20
مرکز کنترل پروازهاي فضايي روسيه اعلام کرد فضا پيماي سايوز که با خود خدمه جديد ايستگاه فضايي بين المللي را حمل مي کند ، امروز جمعه با موفقيت به اين ايستگاه پيوست.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از مسکو نيکولاي کروچکوف سخنگوي مرکز کنترل پروازهاي فضايي روسيه امروز با اعلام اين مطلب افزود فضاپيماي سايوز در ساعت هجده و پنجاه دقيقه به وقت مسکو (چهارده و پنجاه دقيقه به وقت گرينويچ) به ايستگاه فضايي بين المللي پيوست. فضا پيماي سايوز شيخ مظفر شوکور از کشور مالزي ، يوري مالنچنکو از روسيه و پگي ويتسون از امريکا را که نخستين زن فرمانده ايستگاه فضايي بين المللي است با خود حمل مي کند. اين فضا پيما روز چهارشنبه از پايگاه فضايي بايکونور در قزاقستان پرتاب شد.
www.iribnews.ir