ناسا در حال آزمایش بر روی لباس های فضانوردی جدید است
.
ناسا در پیش بینی ماموریت جدیدی به ماه تا سال 2020 در حال آزمایش بر روی نسل جدیدی از لباس های فضانوردی انعطاف پذیرتر است و این كار را در همان گودالی در بیابان آریزونا انجام می دهد كه فضانوردان آپولو خودشان را برای اولین تجربه شان در راه رفتن برروی زمینی در فضای دور دست آماده كردند.

هر كسی كه اولین قدم های نیل ارمسترانگ را بر روی ماه دیده باشد می داند كه اولین نسل لباس های فضانوردی دست و پا گیر بودند و به آنها امكان نمی داد بیش از یك قدم كوچك بردارند.

در عصر شاتل های فضایی لباس های فضانوردی در حقیقت سفت تر شده اند و برای هركاری به جز شنانور بودن در فضا به طور ناراحت كننده ای انعطاف ناپذیرند.

نسل جدید لباس های فضانوردی كه برای ماموریت جدید آماده می شود از مفصل بندی بهتری در قسمت باسن، زانو و آرنج برخوردار است.

ناسا در حال تنظیم طرح هایی نه تنها برای بازگشت به ماه برای اولین بار از سال 1979 بلكه استفاده از آن به عنوان سكوی پرتابی برای اكتشافات بیشتر منظومه شمسی از جمله ارسال اولین سفینه سرنشین دار به مریخ است.
www.takeoff.ir